Hvad er cooperative learning?

Cooperative Learning er en undervisningsmetode, der har vundet stort indpas i den danske grundskole. Her giver forskeren Frans Ørsted Andersen konkrete vejledninger til, hvordan man bruger cooperative learning i sin undervisning.

Når man som lærer arbejder med Cooperate Learning, kan det foregå på et utal af måder.

I den ene klasse sidder eleverne i grupper og fremlægger noget for hinanden, i det næste står de i grupper ude i hjørnerne og diskuterer og gestikulerer, i det tredje sidder de i grupper med et sæt arbejdskort, i det fjerde sidder de dybt koncentrerede og tager notater enkeltvis og i det femte står de parvis ude på gulvet og interviewer hinanden.

I alle klasseværelser går læreren omkring og lytter til sine elever, som er aktive, stiller spørgsmål til hinanden, argumenterer og løser problemer.
Hvis du vil læse mere, kan du læse hele artiklen "Cooperative learning"

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg