Ny værktøjskasse fra NyNaturfag

Projektet NyNaturfag har udviklet en værktøjskasse som hjælp til at indrette spændende og nytænkte naturfagslokaler. Forskning viser, at faglokalernes indretning, og måden vi underviser eleverne på i disse lokaler, har stor betydning for elevernes interesse.

_MG_2135.JPG

På mange nye, flotte skoler, er naturfagslokalerne indrettet på samme måde som for 50 år siden. Det vil NyNaturfag projektet lave om på. Projektet har derfor udviklet en række anbefalinger til indretning af lokaler, der afspejler en nutidig undervisningsform, der muliggør at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på. Værktøjskassen skal hjælpe skolerne med at anvende NyNaturfags principper i indretningen.

Den nye værktøjskasse er målrettet de skoler, der skal have indrettet nye lokaler, hvad enten der er tale om en totalombygning på flere millioner, eller en nyindretning på få hundrede tusinde. Og det kan bruges både i forhold til n/t-lokaler og til de naturfaglige lokaler i udskolingen.

Materialet i værktøjskassen giver et bud på, hvordan man med en anderledes tilgang, få greb og enkle principper, kan skabe bedre og mere varierede naturfagslokaler. Materialet er bygget op omkring fire faser, og har været afprøvet på flere skoler i Danmark.

De fire faser

Her er en kort beskrivelse af indholdet af værktøjskassens fire faser.

Forberedelse: I den første fase, skal der bl.a. besluttes, hvem der skal være med i projektet og hvem der skal lede det. Her kan man f.eks. overveje om alle skolens naturfagslærere skal inddrages eller om en pædagogisk konsulent fra kommunen skal med. Det er også i denne fase at projektets målsætninger og værdier skal afklares.

Ønsker og behov: I denne fase skal det afklares hvad det nye lokale skal kunne. Det gøres ved hjælp af rundgang i det nuværende lokale, ved hjælp af personametoden, elevinterviews og en workshop med diskussion af hvad lokalet skal kunne.

Idéudvikling: I idéudviklingsfasen, skal arbejdet fra de to foregående faser udtrykkes i et rumprogram, i skitser og i forskellige såkaldte moodboards. Det skal være med til at vise hvad der kan lade sig gøre i praksis, og hvilke stemninger man gerne vil skabe i rummet. Det skal også vise om rummet har tilpas stor spændvidde, bl.a. om der er mulighed for aktiviteter som larmer og der er et stilleområde.

Indretning: I den sidste fase, skal projektet gå fra idé til virkelighed. Rumprogram og moodboards skal udvikles til et konkret indretningsforslag med inventarlister og budgettet skal på plads.

Læs mere om projektet og find materialet fra værktøjskassen på Nynaturfag.dk

Find værktøjskassen og læs mere på projektets website www.nynaturfag.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg