Hvad kan vi lære af papbåde?

Kan man bygge en båd af pap og sejle 20 meter i åbent hav i den? Lærere fra Sønderskov-Skolen i Sønderborg gjorde forsøget. Med succes.

papbaad.jpg

Projekt Papbåd er en del af LEAPS projektet, hvor Sønderskov-Skolen er den første af sin slags. LEAPS står for læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science. Undervisningen er projektbaseret og tværfagligt, og formålet er at styrke elevernes kreative, faglige og praktiske viden. 

På Sønderskov-Skolen undervises 1., 4. og 7.-klasserne allerede gennem LEAPS principperne. Og efter sommerferien næste år tager et nyt hold lærere mod endnu et hold elever, der skal arbejde projektbaseret året rundt. På den måde indfases LEAPS principperne over tre år.

Målet med bådprojektet var at arbejde tværfagligt og projektorienteret. Begge dele skal lærerne bruge, når de tager imod eleverne efter sommerferien.

Sønderskov-Skolen er sammen med Signaturskolens afdeling i Kvaglund i Esbjerg de første skoler i LEAPS initiativet. Flere skoler kommer til. 

Vil du høre mere om LEAPS, projektbaseret læring og naturfag i grundskolen? 

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg