En æra er afsluttet

Du kan nu læse en afsluttende rapporter for projekterne Klog på Naturfag og NyNaturfag, der begge blev afsluttet ved årsskiftet. Klog på Naturfag og NyNaturfag arbejdede begge med at understøtte naturfagene i den danske grundskole.

IMG_9233.JPG

Med NyNaturfag udbredte Kata Fonden kendskabet til, hvordan man indretter gode naturfagslokaler. Erfaringer viser, at man ved at ændre de fysiske rammer for naturfagsundervisningen, kan øge elevernes interesse for naturfagene.

Klog på Naturfag var et projekt, hvor Kata Fonden bidrog til en opkvalificering af den eksisterende lærerstabs naturfaglige undervisningskompetencer. Undersøgelser viser, at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

NyNaturfag er overdraget til Højer Møbler, mens Clio Online har overtaget Klog på Naturfag. Begge projekter drives dermed videre.

Klog på naturfag
Rapporten sammenfatter og konkluderer på projektet Klog på Naturfag, der har haft til formål at give naturfagsundervisere i grundskolen en lettere adgang til faglig opkvalificering gennem en nyudviklet onlinetjeneste. Kata Fonden har med samarbejdspartnere over fem år både udviklet og stillet tjenesten til rådighed for alle danske skoler.

I alt 1.203 lærere fra 92 kommuner har gennemført 2.441 opkvalificeringsforløb. Fonden har dermed gennemført workshops for cirka hver tiende naturfagslærer i grundskolen.

Klog på Naturfag er afsluttet i Kata Fondens regi, men køres videre hos Clio Online.

NyNaturfag
Rapporten sammenfatter aktiviteter og erfaringer fra det femårige spredningsprojekt, NyNaturfag, som har haft til formål at hjælpe skoler med at indrette naturfagslokaler, så de er inspirerende og lægger op til en eksperimenterende undervisning.

Behovet herfor har været stort, idet mange skoler ønsker lokaler, der dels gør op med den frontale undervisningsform, dels søger inspiration til, hvordan lokaler kan indrettes ud fra læringsprincipper - fremfor rene ingeniørmæssige eller arkitektoniske hensyn.

NyNaturfag bygger på ni forskellige læringszoner, der hver understøtter forskellige former for naturfaglig læring og dermed også børns forskellige måder at lære på.

Projektet har muliggjort støtte til indretningen af 208 lokaler på 96 skoler i 33 kommuner. Støtten er udmøntet i form af materialer og eksperter fra Kata Fonden.

NyNaturfag er afsluttet i Kata Fondens regi, men køres videre hos Højer Møbler.

Læs rapporterne her

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg