Fælles naturfagligt afslutningsseminar

Klog på Naturfag- og NyNaturfag-projekterne er efter fem år under Kata Fondens vinger afsluttet. Projekterne lever videre hos eksterne projektejere

afslutningsseminar_lina.jpg

Projekterne Klog på Naturfag og NyNaturfag har siden 2012 arbejdet for, at højne naturfagene i de danske grundskoler. Over 1.200 naturfagslærere har i perioden gennemført flere end 2.400 opkvalificeringsforløb på klogpånaturfag.dk, mens NyNaturfag har påvirket indretningen af flere end 200 naturfagslokaler i hele landet.

Fredag den 8. marts holdt begge projekter et fælles afslutningsseminar, hvor gode råd, resultater og konklusioner blev fremlagt på Ellemarkskolen i Køge.

Klog på Naturfag har fokuseret på opkvalificering af naturfagslærerne, mens NyNaturfag har fokuseret på, at naturfagslokalerne skal indrettes efter den undervisning, man ønsker - og ikke omvendt.

På seminaret blev NyNaturfags udbredelse af Fremtidens Undervisningsfacilitet i Nordborg på Als og anbefalingerne til indretning af naturfagslokaler præsenteret. Begrebet spændvidde; det at have zoner, hvor man kan sidde med små armbevægelser, og zoner, hvor man kan lave store armbevægelser, blev gennemgået. Der blev desuden gennemført en mini-workshop om, hvilke aktiviteter et naturfagslokale skal give rum for, mens der til slut blev vist eksempler på løsninger og skoler, som i projektperioden har benyttet sig af NyNaturfag. Blandt andet fra Ellemarkskolen, som lagde lokaler til seminaret.

På dagen blev Klog på Naturfag-platformen også præsenteret. I en mini-workshop arbejdede deltagerne med spørgsmålet om, hvilke kompetencer en kompetent naturfagslærer bør have. Der blev desuden vist eksempler på, hvordan platformen understøtter den naturvidenskabelige arbejdsmetode, skaber engagement og motiverer eleverne til at lære mere. Eksempelvis Problem- og Løsningshuset, hvor elevernes spørgsmål skrives ned og sættes i Problemhuset. Når svaret eller løsningen er fundet, sættes det i Løsningshuset. Der blev også vist eksempler på, hvordan lærere har brugt Klog på Naturfag i praksis i klasselokaler rundt om i landet.

Klog på Naturfag er overdraget til Clio Online, mens Højer Møbler har overtaget NyNaturfag. Begge projektejere har forpligtet sig til at drive initiativerne videre og stille disse gratis til rådighed.

Vi er meget taknemmelige for støtten fra Fremstillingsindustrien - en del af DI, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond, Det Obelske Familiefond og Undervisningsministeriet.

Afsluttende rapporter, hvor mål, resultater og konkrete råd gives videre offentliggøres senere her på siden.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg