Status på Klog på Naturfag

Du kan nu læse den afsluttende rapport for projektet, der arbejdede med online opkvalificering af de danske naturfagslærere

kpn-forsider.JPG

Rapporten sammenfatter og konkluderer på projektet Klog på Naturfag, der har haft til formål at give naturfagsundervisere i grundskolen en lettere adgang til faglig opkvalificering gennem en nyudviklet onlinetjeneste. Kata Fonden har med samarbejdspartnere over fem år både udviklet og stillet tjenesten til rådighed for alle danske skoler.

I alt 1.203 lærere fra 92 kommuner har gennemført 2.441 opkvalificeringsforløb. Fonden har dermed gennemført workshops for cirka hver tiende naturfagslærer i grundskolen.

Klog på Naturfag er afsluttet i Kata Fondens regi, men køres videre hos Clio Online.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg