Bestyrelse

Kata fondens Bestyrelse & advisory board. Kata Fonden er en almennyttig fond, der har gennemfører forskning og projekter inden for læring, kreativitet og innovation.

 

Bestyrelse & advisory board 

  • Anette Clausen, bestyrelsesformand
  • Charlotte Rønhof, underdirektør Dansk Industri
  • Per Have, adm. direktør i Bitten & Mads Clausens Fond

Kata Fondens bestyrelse lægger den overordnede strategi for fondens aktiviteter og udøver den løbende governance og kontrol.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg