Fonden gør en forskel

Kata Fondens direktør, Peter Skat-Rørdam fortæller her, hvordan han mener, at Kata Fondens almennyttige arbejde gør en forskel.

Copy of Picture til web 008.jpg

Kan du fortælle, hvad Kata Fondens arbejde går ud på?

Vi er en almennyttig projektfond, der gennemfører projekter, som giver Danmark ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. I vores projekter er vi særligt opmærksomme på, at den nye viden, der genereres, skal omsættes til praksis for at blive værdifuld for samfundet.

Vores fokusområder er den danske grundskole og dansk erhvervsliv.

Hvad bidrager Kata Fondens projekter til?

Vi forsker i og arbejder med, hvordan vi kan gøre fundamentet under vores læring, så stærkt som overhovedet muligt. I skolen ser vi for eksempel på børnenes trivsel, fællesskabet i skolen, børnenes motivation, deres mulighed for at være kreative, deres lyst og evne til at omsætte viden til handling og deres evne til at bruge deres viden i forskellige sammenhænge.

Alt sammen noget, der er fuldstændig afgørende for, at børnene efter endt skolegang har den viden og de kompetencer, der er nødvendig for at agere succesfuld i et globalt videnssamfund.

Men hvordan hænger det sammen med erhvervslivet?

Vi har fokus at børn trives og lærer så godt som overhovedet muligt, men også at de kompetencer, de udvikler, hjælper dem med at lykkes i livet generelt og på arbejdsmarkedet. Erhvervslivet efterspørger ikke kun faglig viden, men også evnen til at bruge denne i samarbejde med andre. Dette kræver nye kompetencer.

Hvad betyder det at være en fond, og hvad vil det sige at være almennyttig?

En fond er en enhed, der er blevet tildelt midler, som kun må anvendes til fondens formål beskrevet i en såkaldt fundats. En uafhængig bestyrelse skal sørge for at fundatsen formål opfyldes.

At være almennyttig betyder, at vores viden skal være tilgængelig for alle, og at vores viden skal være nyttig for samfundet som helhed. Det betyder, at vi stiller vores viden til rådighed for dem, der måtte have glæde af den.

Hvorfor hedder i Kata Fonden?

Kata er en forkortelse for Katalysator. Vi fungerer ligesom en Katalysator, der indenfor kemiens verden er en substans, der kan igangsætte eller accelererer processer. Kata Fonden kan ligeledes sætte initiativer i gang, som ellers ikke ville være gået i gang og medvirke til at disse gennemføres hurtigere.

Hvor får I jeres midler fra?

I modsætning til andre fonde deler Kata Fonden ikke penge ud, men får midler fra andre fonde og bidragydere til at gennemføre projekter.

Vi kan glæde os over, at der er store danske fonde som for eksempel Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeck Fonden og Villum Fonden støtter os. Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og private donorer såsom Fremstillingsindustrien, der bidrager væsentligt til gennemførelse af vores projekter.

Hvad er det vigtigste for jer i jeres arbejde?

Noget af det, der er vigtigst for os, er, at vores projekter har en effekt, der rækker ud over selve projektperioden, og at vi når bredt ud med vores viden og resultater. Det sikrer vi ved at have fokus på projektets aftagere – altså dem der har brug for vores viden og vores udviklede metoder.

Vi har et stort fokus på at få projektets relevante aktører med fra starten, og at udbrede projektets resultater og erfaringer så godt som overhovedet muligt.

Hvad er den særlige tilgang, I har i jeres projekter?

Vores projekter tager altid udgangspunkt i praktikernes behov, ligesom vi vægter forskning, udvikling og formidling højt.

For os er et succesfuldt projekt et, hvor projektets resultater afspejles i en synlig og målbar forandring af praksis. Derfor har vores projekterne ligeså meget fokus på, hvordan man forandrer den eksisterende praksis som på en ny praksis. I vores projektteams har vi lærere, der selv har undervist, og vi har innovationseksperter med en lang erhvervskarriere bag sig. De ved, hvad der kræves.

På den måde er projekternes aftagere, altså praktikerne, repræsenteret i organisationen, hvilket styrker os i vores arbejde.

Hvad er fremtiden for Kata Fonden?

Heldigvis er der en stor interesse for de områder, vi fokuserer på, det vil sige læring og innovation, men der, hvor vi kan mærke, at vi virkelig kan gøre en forskel, er i vores særlige arbejdsmetode, hvor vi er dybt engageret i praksis. Vores projekters aftagere samt de forskellige aktører i vores projekter fortæller os, at vi skaber en ny platform for løsning af en række vigtige udfordringer - i både skole og erhvervsliv.

Dette er vores drivkraft og eksistensberettigelse.

KONTAKT

Peter Skat-Rørdam, PhD, MSc Fondsdirektør (adm. direktør) M. +45 21 15 91 02
psr@katafonden.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg