Kata Fondens historie

Kata Fonden blev etableret i 2006, dengang under navnet Universe Fonden, som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring.


Fonden er initieret af den naturvidenskabelige oplevelsespark Danfoss Universe med rådgivning fra professor Howard Gardner, Harvard University og professor Svein Sjøberg, Oslo Universitet.

Det har fra starten været intentionen, at fondens forsknings og udviklingsprojekter skal have rod i den nyeste internationale viden og have et nationalt sigte, samt at projekterne skal finansieres bredt af øvrige danske fonde samt af private og offentlige institutioner.

I dag er Kata Fonden uafhængig af Universe og samarbejder med oplevelsesparken på lige fod med andre uformelle læringsmiljøer i Danmark.

Universe Research Lab

Universe Research Lab var et forskningsinitiativ i Universe Fonden, der indledtes i 2007 og blev afsluttet med udgangen af 2011. Universe Research Lab bedrev forskning inden for det positiv psykologiske område. Universe Research Lab blev ledet af psykolog Hans Henrik Knoop, og realiseret med en femårig bevilling fra Nordea Fonden og Bitten og Mads Clausens Fond.

I dag er den forskning, der blev skabt i Universe Research Lab, en central del af den samlede viden, der ligger til grund for Kata Fondens nuværende projekter og fremtidige virke.

Fra Universe til Kata

Vi har i Universe Fonden igennem flere år haft grundige overvejelser om at skifte navn, dels for at undgå forveksling med oplevelses-parken Universe, og dels for at få et navn, som bedre udtrykker vores arbejde. Vi udvikler projekter, som fungerer som en katalysator for læring. Vi arbejder målrettet for at vores viden og erfaringer udbredes og gør gavn i så mange sammenhænge, som overhovedet muligt.

Per 1. februar 2015 er fondens nye navn Kata Fonden.

Juridisk er vores navn Universe Fonden, men fremadrettet benytter vi altså vores binavn Kata Fonden. Udover navneskiftet, er der ingen forandringer. Vi har fortsat samme formål, ledelse og bestyrelse. Vi arbejder fortsat for at styrke læring og innovation i det danske samfund.

RELATEREDE SIDER

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg