Interview med Kata Fondens direktør

Kata Fonden fik i 2010 ny direktør. Peter Skat-Rørdam forklarer her, hvordan han mener, at Kata Fondens almennyttige arbejde gør en forskel.

Copy of Picture til web 008.jpg

Kan du fortælle hvad Kata Fondens arbejde går ud på? 

Vi er en almennyttig projektfond, der gennemfører projekter, som giver Danmark ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. I vores projekter er vi særligt opmærksomme på, at den nye viden, der genereres, skal omsættes til praksis for at blive værdifuld for samfundet. 

Vores fokusområder er den danske grundskole og dansk erhvervsliv. 

Hvad bidrager Kata Fondens projekter til?

Vi forsker i og arbejder med, hvordan vi kan gøre fundamentet under vores læring, så stærkt som overhovedet muligt. I skolen ser vi fx på børnenes trivsel, fællesskabet i skolen, børnenes motivation, deres mulighed for at være kreative, deres lyst og evne til at omsætte viden til handling og deres evne til at bruge deres viden i forskellige sammenhænge. 

Alt sammen noget, der er fuldstændig afgørende for, at børnene efter endt skolegang har den viden og de kompetencer, der er nødvendig for at agere succesfuld i et globalt videnssamfund. 

Men hvordan hænger det sammen med erhvervslivet?

De ting, der skal være til stede for, at børn trives og lærer så godt som overhovedet muligt, er faktisk langt hen ad vejen de samme ting, der gør sig gældende hos voksne. Vi bruger altså den viden vi har om læring, trivsel, handlekraft, motivation og kreativitet til at sætte fokus på nogle af de problemstillinger man står over for i dansk erhvervsliv. 

For eksempel har vi lige nu et projekt, der skal få danske virksomheder til at få et højere udbytte af deres investeringer i innovation.

Hvad betyder det at være en fond og hvad vil det sige at være almennyttig?

En fond er en enhed, der er blevet tildelt midler som kun må anvendes til fondens formål beskrevet i en såkaldt fundats. En uafhængig bestyrelse skal sørge for at fundatsen formål opfyldes. 

At være almennyttig betyder, at vores viden skal være tilgængelig for alle, og at vores viden skal være nyttig for samfundet som helhed. Det betyder, at vi stiller vores forskning og viden til rådighed for dem, der måtte have glæde af den. 

Hvor får I jeres midler fra?

I modsætning til andre fonde deler Kata Fonden ikke penge ud, men får midler fra andre fonde og bidragydere til at gennemføre projekter. 

Vi kan glæde os over, at det er fonde som fx Bitten og Mads Clausens Fond, Egmont Fonden og Nordea Fonden, der har støttet os de sidste fire år med omkring 25 mio. kroner til vores arbejde. Dertil kommer Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og private donorer, der bidrager væsentligt til gennemførelse af vores projekter.

Hvad er det vigtigste for jer I jeres arbejde?

Noget af det, der er vigtigst for os er, at vores projekter har en effekt, der rækker ud over selve projektperioden, og at vi når bredt ud med vores viden og resultater. Dette sikrer vi ved at have fokus på projektets aftagere – altså dem der har brug for vores viden. 
Vi har et stort fokus på at få projektets relevante aktører med fra starten, og at udbrede projektets resultater og erfaringer så godt som overhovedet muligt. 

Hvad er den særlige tilgang, I har i jeres projekter?

Vores projekter tager altid udgangspunkt i praktikernes behov ligesom vi vægter forskning, udvikling og formidling lige højt. 

Vi mener ikke at vi kan gennemføre et projekt succesfuldt, uden at have tænkt alle tre dele med. Derfor har vi sammensat et tværfagligt team med lige mange udviklingsfolk, formidlingsfolk og forskere. Den tværfaglige sammensætning giver os en særlig styrke, sammenlignet med andre forskningsinstitutioner. I vores projektteams har vi lærere, der selv har stået derude og undervist, og vi har innovationseksperter med en lang erhvervskarriere bag sig. 

På den måde er projekternes aftagere, altså praktikerne, repræsenteret i organisationen, hvilket styrker os i vores arbejde.

Hvad er fremtiden for Kata Fonden?

Heldigvis er der en stor interesse for de områder vi fokuserer på, dvs. læring og innovation, men der hvor vi kan mærke at vi virkelig kan gøre en forskel er i vores særlige arbejdsmetode, hvor vi kombinerer elementer fra forskning og praksis. 

Vores projekters aftagere samt de forskellige aktører i vores projekter fortæller os, at vi skaber en ny platform for løsning af en række vigtige udfordringer - i både skole og erhvervsliv. 

Dette er vores drivkraft og eksistensberettigelse.

RELATEREDE SIDER

Peter Skat-Rørdam er aktuel med bogen "New Business Cultivation"

I New Business Cultivation beskriver Peter Skat-Rørdam, hvordan man både kan skabe grobund for, at der i en virksomhed udvikles og opfindes nye produkter og måder at gøre tingene på. Bogen henvender sig til virksomheds-ledere og alle, der arbejder med innova-tion og skabelsen af nye produkter og ydelser.Udkommer i september 2010. Forlag: L&R Business.

Læs artikel "Opskrift på Giga-succes frigives" bragt i Børsen 17. sept. 2010.
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg