Blivklog.dk (afsluttet)

Ligesom der er teorier om rumfart, som gør det muligt at rejse til månen, har vi i dag teorier, metoder og redskaber, der gør det muligt at lære og arbejde på måder, så vi både er mere effektive og mere kreative.

Student portrait.jpg

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012

 

Lærerne i den danske folkeskole har i årevis efterspurgt ny inspiration og viden om forskellige undervisningsmetoder. Og flere analyser peger i samme retning. Der er et udtalt behov for mere viden om hvordan vi i praksis bruger det vi allerede ved fra forskningen: At vi i dag har metoder og redskaber, der gør det muligt at lære og arbejde på måder, så vi både bliver mere effektive og mere kreative.

Ifølge flere eksperter er det stadig mange steder svært at skabe de optimale ramme for god læring, bl.a. på grund af manglende viden om børns forskelligheder og om hvordan man skaber motivation og glæde ved at gå i skole.

Didaktik, læring og undervisning

Blivklog.dk er udviklet af Kata Fonden, og er et webbaseret opslagsværk designet til at give brugerne indsigt i de vigtigste områder inden for didaktik, læring og undervisning. Opslagsværket er frit tilgængeligt online og giver konkrete forslag til hvordan man som underviser kan forny sin undervisning.

Med dette nye værktøj ønsker vi at inspirere lærerne og introducere dem til forskningsbaserede værktøjer, der ikke blot øger sandsynligheden for god undervisning, men også for øget trivsel for både elever og lærere.

Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, er hovedarkitekten bag blivklog.dk.

Blivklog.dk vil løbende blive udbygget, opdateret og optimeret i samarbejde med brugerne og en række pædagogiske praktikere.

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012

Se også BLIVKLOG.DK
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg