Forprojekt: Skolen i videnssamfundet (afsluttet)

Kata Fonden ønsker med projektet Fremtidens Læringsfacilitet at undersøge, hvordan vi kan gentænke grundskolen, så læringen kan finde sted i omgivelser, der giver størst mening og værdi for skolens brugere og samfundet i bredeste forstand. Projektet vil udfordre den traditionelle måde at tænke skole på, og komme med konkrete bud på, hvordan man kan bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen.


PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2010 

Skolen er tænkt ud af et industrisamfund, og afspejler forrige århundredes ambition om, at skolen skulle producere ”ensartede” elever, der kunne indgå i industrialderens funktionsopdelte produktionsapparat. I dag har vi et andet behov. Det moderne videnssamfund efterspørger elever med stærke tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte viden til løsninger, og som kan klare sig i en global konkurrence på kreativitet, innovation og foretagsomhed. Og det stiller nye krav til skolerne.

Projektet har lokaliseret følgende idealer for fremtidens skole:

  • At skolerne skal integrere de uformelle læringsmiljøer i undervisningen
  • At skolerne skal prioritere den praksisnære undervisning, som afsæt for den autentiske og dybe indlæring, hvor teori og praktik integreres, så elever lærer hvordan de skal bruge deres viden i relevante, samfundsmæssige situationer
  • At skolerne skal arbejde på tværs af fagskel, lektioner og funktionsopdelte organisationskulturer til fordel for et sammenhængende læringsforløb for eleven
  • At skolerne skal genindtage en central samfundsposition og inddrage eksterne ressourcer, kompetencer og aktører fra det omkringliggende samfund

Vi afsøger mulighederne for at tænke de formelle og uformelle læringsmiljøer sammen og understøtte en praksisnær undervisning, hvor eleven skal opnå en oplevelse af mening, sammenhæng og betydning gennem indgåelse i et fællesskab.

I samarbejde med skolens brugere ønsker vi med projektet at komme med konkrete, afprøvede eksempler på, hvordan undervisningen i grundskolen kan gøres praksisnær og i fællesskab afprøve, hvordan man kan omsætte projektets idealer og udfordringer i praksis.

Projektet overvejer følgende mulige prototypespor:

1. SATELLITTEN: det uformelle læringsmiljø: Ved at oprette en læringsfacilitet ude i et uformelt læringsmiljø vil skolens aktører få en oplagt ramme for praksisnær undervisning.

2. NABOSKABET: Åbne skolen op over for nærområdet og styrke de nære relationer i elevernes hverdag, der rækker ud over skolens tid og rum. Der sættes fokus på sociale relationer og udnyttelse af de lokale potentialer.

3. LABORATORIET: for praksisnære fysiske faciliteter: Landets skoler står over for en gennemgribende renoveringsindsats. LABORATORIET vil flytte ud til skolerne og afprøve nye løsninger for, hvordan skolerne kan åbne sig op og inddrage omverden og de uformelle læringsmiljøer i de fysiske faciliteter.

De tre spor henvender sig til mellemtrin og i udskolingen.

Projektet er støttet af Egmont Fonden.

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2010 

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg