Fremtidens naturfagslokale (afsluttet)

Nyt indretningskoncept til grundskolens naturfagslokaler


PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012 OG ER FØRT VIDERE I NYNATURFAG

Produktion og tilrettelæggelse: Stine Honoré og Lene Esthave, 2012. Med støtte fra Egmont Fonden. Filmen varer ca. 11 minutter

PROJEKTET HAR FÅET SIT EGET WEBSITE: nynaturfag.dk

Nyere evalueringer peger på, at danske elevers interesse for naturfag daler gennem skoletiden.

Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet demonstrerer Kata Fonden, hvordan vi nyindretter de danske naturfagslokaler, så glæden ved naturfagene stiger og fagligheden styrkes.

Ny naturfagsfacilitet

Det nye koncept for indretning af naturfagslokaler, er i projektet blevet valideret gennem en praktisk afprøvning, hvor en gammel lade er blevet ombygget til en naturfagsfacilitet, der giver mulighed for at skabe et læringsmiljø, som har positiv indflydelse på elevernes flow, engagement og trivsel – og dermed læring.

Den nye bygning fungerer som ramme, når en række forskellige skoler fra landet besøger stedet for at afprøve og lade sig inspirere af, hvordan undervisningen i naturfag også kan være.

Faciliteten er desuden et udstillingssted for skoleledere, skoleforvaltninger og andre, der ønsker inspiration og vejledning til, hvordan de skaber større glæde og interesse for naturfagene hjemme på deres egne skoler.

Naturfagsbygningen er målrettet elever fra 7. klassetrin og ligger i et lejrskoleområde i tilknytning til den naturfaglige oplevelsespark, Danfoss Universe.

En gruppe eksperter bestående af lærere, forskere og naturfagsformidlere har været tilknyttet projektet. I foråret 2012 har en række skoleklasser afprøve faciliteten, mens et hold af forskere har set på, hvordan de nye rammer har betydning for elevernes engagement og flow. De endelige resultater af følgeforskningen offentliggøres ved projektets endelige afslutning i oktober 2012.

Finansiering

Projektet er realiseret med midler fra Egmont Fonden, Undervisningsministeriet, Danfoss Universe, Fabrikant Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune.

SPONSORER - RÅDGIVNING

  • 2+1 IDÉBUREAU (ARKITEKTUR & KONCEPT)
  • LOOP COMPANY (DESIGN & KONCEPT)

SPONSORER - PRODUKTER

  • ST Skoleinventar (inventar)
  • AJ Produkter (stole og skamler)
  • Cisco Danmark (trådløs infrastruktur)
  • C2IT (SkoleSkyen)
  • Hydro-Con (elevator)
  • Progressive IT (infrastruktur)
  • Søren Frederiksen (undervisningsmidler)

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012 OG ER FØRT VIDERE I NYNATURFAG

Gå til projektets website www.nynaturfag.dk

KONTAKT

Peter Skat-Rørdam Fondsdirektør (adm. direktør) M. +45 21 15 91 02
psr@katafonden.dk
Projektets resultater Download rapport
Fakta om projektet Download faktaark
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg