Klog på Naturfag (afsluttet)

Projektet Klog på Naturfag er afsluttet.


Kata Fondens nye projekt skal være med til at udvikle naturfagskompetencerne i den danske grundskole.

Filmen er en introduktion til løsningen, som er et af resultaterne i projektet:

Baggrund

Undersøgelser viser at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen (forskeren John Hattie).

Især tre lærerkompetencer har betydning for elevernes udbytte: Lærerens evne til at formidle et fagligt stof, evnen til at lede undervisningen og evnen til at motivere eleverne til at lære.

Mangel på naturfagslærere

Problemet er desværre netop, at:

 • Kun 30 procent af de lærere, der underviser i natur/teknik (1.-6. klasse) er uddannet til at undervise i faget (UVM, 2009).
 • Mange lærere går på pension i disse år, og der uddannes ikke et tilsvarende antal nye lærere (UVM, Lærerprognose, UNI•C Statistik & Analyse, 20. august 2007).
 • Ser vi specifikt på naturfagslærere, vælger kun ca. 7 procent af en årgang et naturfagligt linjefag. Med en gennemsnitlig frafaldsprocent på læreruddannelserne på 39, kan vi se frem til meget små årgange af naturfagslærere.
 • Fortsatte besparelser på skoleområdet, og den øgede fokus på inklusion og læsekompetencer, kan nedprioritere skolernes fokus på naturfagene i endnu større grad.
 • Der er sket årtiers forsømmelse af naturfagslærernes kompetenceudvikling (ifølge et udvalg under Undervisningsministeriet selv UVM 2006)

Lærerne oplever selv mangler

I en undersøgelse af natur/tekniklærernes (1.-6. klasse) eget perspektiv viser det sig at lærerne selv oplever at have en mangelfuld uddannelsesmæssig baggrund. Mange lærere mangler ganske enkelt metoder til naturfagsundervisningen.

Løsning: Et nyt opkvalificeringsprogram baseret på e-learning

Med afsæt i ovenstående problemstillinger ønsker Kata Fonden at bidrage til en opkvalificering af den eksisterende lærerstabs naturfaglige undervisningskompetencer.

Dette vil vi gøre med et særligt fleksibelt og e-læringsbaseret opkvalificeringsprogram, som primært skal målrettes de naturfagslærere, som ikke er linjefagsudannet i faget. Opkvalificeringsprogrammet skal udbydes gratis og tage højde for de særlige kompetencebehov, der ses hos netop denne målgruppe.

Lærerens udbytte af løsningen

 • Nye værktøjer til planlægning af naturfaglige undervisningsforløb.
 • Viden om de nyeste metoder i naturfaglig undervisning.
 • Ny praktisk erfaring med grundlæggende metoder i naturfagene.
 • Ny viden og inspiration til hvordan de udvikler det naturfaglige miljø på skolen.

Vi vil sikre en høj grad af transfer

For vores nye løsning er følgende væsentligst:

 • at indhold i og formen på løsningen er målrettet den daglige undervisning
 • at læreren skal hjælpes til at overføre det lærte til praksis
 • at løsningen tager udgangspunkt i lærerens forudsætninger og følger op på de definerede læringsmål

Projektet er støtte af Undervisningsministeriet, Fremstillingsindustrien - en del af DI samt Bitten & Mads Clausens Fond.

Projektet Klog på Naturfag er afsluttet. 

Find Klog på Naturfag her klogpånaturfag.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg