LEAPS

LEAPS skoler følger en ny strategi, hvor naturfag og teknik ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle andre fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based learning”.

 

LEAPS skoler følger en ny strategi, hvor naturfag og teknik ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle andre fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based learning”.

Project based learning is: “a systematic teaching method that engages students in learning important knowledge and developing 21st century competences through an extended, student-influenced inquiry process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and learning tasks”

Projekter skal være håndgribelige og autentiske for børnene, samt gerne tage udgangspunkt i lokalområdet. Vi ved blandt andet fra USA, at denne læringsform kan engagere børn på alle niveauer ved at skabe bedre sammenhæng mellem skolen og det omgivende samfund. På den måde vil eleverne blive bedre forberedt på livet efter skolen.

LEAPS initiativet vil vise, at man kan udvikle skolen til at skabe en mere engagerende læring, til gavn for både eleverne og samfundet. Formålet at skabe nogle kommunale fyrtårnsskoler, hvorfra engagerede, unge mennesker udgår med de kompetencer, der kræves også inden for naturfagene. Det kræver en langsigtet og vedholdende indsats, som drives aktivt af skoleledelsen og kræver, at alle lærere og ansatte involveres.

I LEAPS skoler lægges der vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus. LEAPS pædagogikken er til glæde for alle elever.

Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge Skole i Køge er de fire skoler i LEAPS initiativet. 

”Projektets tanker om at bruge projektbaseret læring med øget fokus på naturfagene som grundlag for at skabe en endnu bedre folkeskole gør et særdeles godt indtryk på os. Projektet kan bidrage væsentligt til det målsatte udviklingsarbejde, som vi er i gang med i vores skoler”, siger Erik Lorenzen, udvalgsformand For Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune.

Nye læringsformer tager tid at udvikle og indføre. LEAPS er et langsigtet initiativ, hvor deltagerne vedkender sig, at nøglen til resultater er en gradvis, kontrolleret 4-årig ændringsproces, der sikrer, at elever og lærere trives.  

Initiativet ledsages af følgeforskning og evaluering. Såfremt resultaterne for de første fire skoler er positive, er det planen, at flere skoler kan komme til.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg