Mange Måder At Lære På (afsluttet)

 

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2011

Forsknings- og udviklingsprojektet ”Mange måder at lære på” skal give alle folkeskoler i Vejle de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne.

Alle folkeskoler i Vejle Kommune har i et stykke tid været omdannet til ét stort forsøgscenter. I samarbejde med Kata Fondens forskningsenhed, Universe Research Lab, er i alt 35 skoler, 1.500 lærere og pædagoger, 120 ledere og 12.500 elever med i et toårigt udviklings- og forsknings-projekt, som har til formål at højne fagligheden og skabe bedre trivsel blandt både elever, pædagoger og lærere.

Metoder til at øge elevernes trivsel

Projektet hedder ”Mange måder at lære på” og skal på sigt give alle folkeskoler i Vejle de bedste vilkår for at drive undervisning og sikre optimal læring hos eleverne. Det gøres blandt andet ved at kortlægge den enkelte skoles aktuelle styrker og behov, for derefter at arbejde mere fokuseret med konkrete udviklingsprojekter tilpasset den enkelte skole.

– Os bekendt er det første gang et skoleudviklingsprojekt af denne størrelse gennemføres i samarbejde med en gruppe forskere. Vi undersøger bl.a. sammenhænge mellem undervisningsvilkår, trivsel, faglighed, hvordan elever lærer bedst og hvordan de bedst kan understøttes i at tænke og handle originalt, forklarer Hans Henrik Knoop, psykolog og den faglige ansvarlige i MMALP-projektet.

Rapport offentliggjort

Første rapport i det toårige projekt er netop offentliggjort. Her fremlægges resultaterne af en række spørgeundersøgelser, som alle elever, lærere, skoleledere og pædagoger på folkeskolerne i Vejle har været igennem, gennemført af forskere fra forskningscentret Universe Research Lab.

Spørgsmålene er inddelt i 12 hovedkategorier omfattende:

_ Fysiske omgivelser
_ Fysisk sundhed
_ Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed
_ Faglig, personlig og social udvikling / læring
_ Individuelle styrker og svagheder
_ Tryghed og engagement
_ Kreativitet
_ Social ansvarlighed
_ Kommunikation
_ Undervisningens organisering og klasseledelse
_ Organisering og ledelse
_ Indsats og udbytte

Resultatet af undersøgelserne er mundet ud i en rapport, der viser, hvor skolerne kan sætte ind, for at højne fagligheden og skabe bedre trivsel. Find link til rapporten i højre side.

Skolerne er selv med i udviklingsarbejdet

I rapporten fremsætter forskerne en række anbefalinger til den enkelte skoles videre udvikling. Men skolerne er også selv med i udviklingsarbejdet, for både kommunens skoleafdeling og projektets forskere er helt bevidste om at de virkelige ”eksperter” er praktikerne ude på skolerne. Det kommer blandt andet til udtryk ved at skolerne har arbejdet side-løbende med forskerne, og selv kortlagt deres styrker og behov på baggrund af deres egne svar i undersøgelsen. En del af skolerne har allerede på nuværende tidspunkt igangsat forskellige udviklingsprojekter.

– Lærere, skoleledere og pædagoger har, ud fra deres egne og elevernes svar, selv været med til at fortolke resultaterne af undersøgelserne. Dét har givet ejerskab, og de har med egne ord kunnet formulere, hvilke styrker og udviklingsmuligheder, der er brug for på den enkelte skole, fortæller Hans Henrik Knoop.

Skoleleder på Petersmindeskolen i Vejle og skoleleder-repræsentant i projektets styregruppe, Jens Jørgen Christensen, supplerer:

Det skal være slut med at gætte og tro

– Det skal være slut med kun at gætte og tro. Der har altid været udvikling i skolerne, men samarbejdet med forskerne gør det langt mere fokuseret og forpligtende. Med resultaterne fra projektet vil vi med større sikkerhed kunne fokusere på de indsatsområder den enkelte skole har brug for, fortæller Jens Jørgen Christensen, der netop på sin skole har et udviklings-projekt i gang, der handler om at undervisningen i højere grad skal aktivere eleverne. Det sikrer større fagligt udbytte, hurtigere sprogudvikling og ikke mindst øget selvværd.

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2011

1. MMALP Vilkårsundersøgelse Rapporten i sin fulde længde
2. MMALP Vilkårsundersøgelse Download rapporten

3. MMALP Vilkårsundersøgelse

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg