Overvågningens Dilemma (afsluttet)

Det nye undervisningsforløb åbner de unges øjne op for hvad naturvidenskab også er. Eleverne skal bl.a. tage stilling til at de efterlader sig spor, hver eneste gang de er på internettet eller taler i mobiltelefon.


PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2010 OG ER FØRT VIDERE I FREMTIDENS NATURFAGSLOKALE

UNDERVISNINGSFORLØB - OVERVÅGNINGENS DILEMMA: HVAD VIL DU HAVE VI VED OM DIG?

Forløb til 8., 9. og 10. klasse + gymnasiale uddannelser

Baggrund og behov

Tager vi de seneste års evalueringer af danske skoleeleveres kompetencer i betragtning, er det nødvendigt at udtænke nye undervisningsformer for de naturfaglige fag. Kendskabet til og undervisningen i naturfag bør udvikles; set fra lærernes synsvinkel betyder dette et øget behov for inspiration og konkrete værktøjer til den naturfaglige undervisning.

Med udgangspunkt i dette behov har vi udviklet undervisninsgforløbet Overvågningens Dilemma. Forløbet giver eleven mulighed for at arbejde med:

  • Sin evne til at analysere en given situation / et givent problem
  • Formulere en problematik
  • Løse et problemet gennem kreativ tænkning og opfindsomhed

Vi ved hvor du er!

Undervisningsforløbet Overvågningens Dilemma er en del af et projekt, der skal bidrage til udviklingen af nye undervisningsformer for natur og teknik, og bygge bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer. Målet er at virke til, at undervisningsniveauet og metoderne i naturfag højnes.

Målgruppe

Overvågningens Dilemma er et undervisningsforløb målrettet folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne.

Om Undervisninsgforløbet

Vi overvåger som aldrig før. Vi bliver set af mange over-vågningskameraer hver dag, og vi efterlader spor, hver eneste gang vi bruger dankort, søger på Internettet og taler i mobiltelefon. Overvågning foregår mere intensivt, mere i det skjulte og mere raffineret.

Overvågning er med andre ord noget, som berører os alle, og som vi alle bør forholde os til.

For hvor går grænsen for, hvad vi vil være med til, og hvad der teknisk er troværdig overvågning? Det er nogle af de spørgsmål, som dette undervisningsmateriale sætter fokus på.

Undervisningsforløbet blev lanceret i foråret 2009 og er udviklet under Kata Fonden i projektet "Fremtidens Undervisningsfacilitet".

Lærervejledning og elevopgaver kan hentes frit på denne side i højre spalte.
Materialekasse kan bestilles via CFU. Se link i højre spalte.

Om projektet Fremtidens undervisningsfacilitet

Overvågningens Dilemma er en del af projektet fremtidens Undervisninsgfacilitet, der skal virke til, at undervisningsniveauet og metoderne i naturfag højnes. Projektet trækker på såvel national som international viden og erfaring, og bygger på et stærkt fagligt netværk, der blandt andet tæller Howard Gardner og Svein Sjöberg.

Projektet er støttet af Egmont Fonden.

Samarbejdspartnere

  • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
  • Center For Interactive Spaces (Århus Universitet & Arkitektskolen, Århus)
  • Syddansk Universitet
  • Danmarks Radio

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2010 OG ER FØRT VIDERE I FREMTIDENS NATURFAGSLOKALE

 

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg